Short Courses

Prof. Dr. Fikri Akdeniz: Semiparametrik Regresyon Modellerinde Parametre Tahmin Yöntemleri

Prof. Dr. Fikri Öztürk: Çok Boyutlu Verilerin Analizi

Prof. Dr. Halil AYDOĞDU: Yenileme Süreci

Prof. Dr. Hülya ÇINGI: Örnekleme Teorisi

Prof. Dr. Veysel YILMAZ ve Arş. Gör. Murat Doğan: Yapısal Eşitlik Modellemesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet PEKGÖR: R Programında Temel İstatistik Analizler

Yrd. Doç. Dr. Levent ÖZBEK: Pi'de Rasgelelik

Öğr. Gör. İsmail Hakkı KINALIOĞLU: Adobe Photoshop ve Illustrator

 

The Course are given in Turkish Language for young Turkish Statistician

 
© 2016 - International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress 2017 | All Right Reserved.